Optimal Träning Bryggudden

Optimal Träning erbjuder ett brett utbud av enkla träningsformer som är lätta lära sig och enkla att genomföra. Allt för att din träning ska vara rolig och inte ta för mycket tid. Denna faktorn kombinerat med regelbunden personlig hjälp ökar sannolikheten att din träning faktiskt blir av, och därmed att du når dina mål.

Besök Optimal Träning Bryggudden's webbplats Optimal Träning Bryggudden's Facebook Optimal Träning Bryggudden's Instagram


Tynäsgatan 6
652 24 Karlstad
054-52 19 80
kundservice@optimaltraning.nu

This call to action card is a great place to showcase some important information or display a clever tagline!

0:-